Młodzi przedsiębiorcy, którzy uzyskują niewielkie przychody mogą skorzystać z mniejszych składek w 2022 roku, czyli tzw. małego ZUS-u.

W ostatnim czasie wprowadzono zmiany, zatem koniecznie zapoznaj się z tym artykułem.

Każda osoba prowadząca swoją działalność gospodarczą, która ma stosunkowo niewielkie przychody może skorzystać z ulgi mały ZUS. Składka ta jest obliczana na podstawie dochodu z ubiegłego roku. Warto również wiedzieć, że z małego ZUS-u można korzystać przez ciągłe 3 lata z 5 lat działalności, a w kolejnych latach obowiązywać będzie już duży ZUS.

Jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca, aby skorzystać z ulgi?

  • Działalność musiałaby być prowadzona przez co najmniej 60 dni w ubiegłym roku
  • Przychód w ubiegłym roku nie może przekroczyć 120 tys.
  • Nie mogą być spełnione warunki do korzystania z preferencji w opłaceniu składek
  • Przedsiębiorca nie łączył zwolnienia z VAT z opłaceniem podatku w formie karty podatkowej (dotyczy poprzedniego roku)
  • Nie należy wykonywać czynności w ramach swojej działalności takich jak u poprzedniego lub obecnego pracodawcy na umowie o pracę
  • Nie może podlegać ubezpieczeniom z tytułu innej pozarolniczej działalności ( dotyczy ubiegłego roku)

Zostań Wirtualną Asystentką i załóż swoją działalność! Sprawdź kurs w promocyjnej cenie TUTAJ.

Niestety zgłoszenie się do ulgi nie jest oczywiste. Wszystko bowiem zależy od tego do jakich składek byłaś zgłoszona w grudniu 2021roku. Od tego również zależy, czy możesz nadal kontynuować ulgę.

Przy obliczeniu składek na mały ZUS, brana jest pod uwagę kwota od dochodu z poprzedniego roku. Pamiętaj, aby nie mylić dochodu z przychodem. Dochód jest to kwota, którą otrzymujesz po odliczeniu kosztów (dochód + koszty =przychód).

Aby obliczyć podstawę dla małego ZUS-u, nie może ona być niższa od 30% minimalnego wynagrodzenia, które obowiązuje w danym roku kalendarzowym (w roku 2021 było to 903 zł), ani wyższa od 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przewidywanego na dany rok ( w 2021 było to 3553,20zł).

Mały ZUS umożliwia przedsiębiorcom, którzy osiągają niskie dochody, obniżenie kosztów składek ZUS. Warto pamiętać o spełnieniu wszystkich warunków i o terminie zgłoszenia. Od tego zależy, czy będziesz mogła skorzystać z ulgi.

Zobacz nas takżena Facebooku – KLIK oraz na Instagramie – KLIK.

P.S Jesteśmy też na Youtube!

Kategorie: Finanse

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *